Welcome
We are Tosmac Vietnam japanese style sales promotion company

GIỚI
THIỆU

Với 50 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thiết bị quảng cáo cho cửa hàng tại Nhật Bản, TOSMAC Việt Nam đã cung cấp những hỗ trợ xúc tiến thương mại và chứng kiến “thay đổi trong hành vi mua hàng” của người tiêu dùng. Chúng tôi luôn quan tâm tới “kết quả mua hàng” theo cách tương tác với sự đa dạng của các cửa hàng và giải quyết những thách thức trong ngành Marketing.

DỊCH
VỤ

POP

Nghiên cứu cho thấy gần 70% quyết định mua hàng được thực hiện ngay tại cửa tiệm, đó cũng là lý do vì sao các hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc thấu hiểu sâu sắc mong muốn của người tiêu dùng và cố gắng nắm bắt tâm lý mua hàng của họ thông qua việc tiếp xúc với các hoạt động của khách hàng hằng ngày.

Quà tặng

Chúng tôi luôn nỗ lực nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của khách hàng khi mua sắm, đồng thời khơi gợi giao tiếp giữa hai bên để thay đổi hành vi người tiêu dùng.

Nghiên cứu Thị trường
và các hoạt động Marketing khác

Dựa trên kết quả điều tra và phân tích thị trường chẳng hạn như Bảng hỏi, TOSMAC Việt Nam thực hiện khảo sát dựa trên tính chất và xu hướng thiết kế cho từng sản phẩm và nhãn hàng.
Chúng tôi tạo ra những kế hoạch hiệu quả hơn bằng cách xác định vấn đề của xúc tiến thương mại, lựa chọn chủ đề giao tiếp và cung cấp những trải nghiệm hài lòng cao nhất cho người tiêu dùng.
Hơn thế nữa, chúng tôi đối ứng linh hoạt sự phát triển của những liên kết và sự tách biệt trong truyền thông đại chúng.

Tổ chức và Quản lý Sự kiện

Công việc của chúng tôi không chỉ là truyền tải những thông điệp, mà còn hướng tới mục tiêu thay đổi hành vi con người. Mỗi nhãn hàng đều phải đối đầu với rất nhiều vấn đề và hoàn cảnh khác nhau, nên chúng tôi lên kế hoạch một cách trung lập để tập trung giải quyết vấn đề triệt để, cũng như tạo ra bối cảnh thôi thúc hành động mua hàng.
Bên cạnh đó, liên quan tới những vấn đề về sáng tạo, chúng tôi còn nâng cao thay đổi hành vi bằng cách sử dụng những thông điệp và thiết kế phù hợp với mối liên kết giữa mục tiêu và nhãn hàng.

Lập trình Web
& Ứng dụng

Số hóa ngành truyền thông đang tạo ra sức ảnh hưởng lớn lao tới hành vi mua hàng. Bằng việc tối ưu hóa công cụ số, chúng tôi có thể giải quyết những thách thức về mở rộng tối đa phạm vi tiếp cận của nhãn hàng và khơi gợi nhu cầu mua sắm, đồng thời chúng tôi cũng cải thiện những vấn đề về cam kết của thương hiệu.